Vakkeuses

Verpligtend

Akademiese Rigting

Tegniese Rigting

Afrikaans Huistaal   Rekeningkunde   Siviele Tegnologie
Engels (Eerste Addisionele Taal) Lewenswetenskap Meganiese Tegnologie
Lewensoriëntering Fisiese Wetenskap Elektriese Tegnologie
Wiskunde: Basiese / Geletterdheid / Tegniese    
Tegniese Wetenskap Ingenieursgrafika & Ontwerp
Besigheidstudies
Inligtingstegnologie
Visuele Kuns