Hans Moore Gimnasium

Lugfoto's van Hans Moorehoekom ons

Ons Geskiedenis

ons geskiedenis

1921: Oosrandse Ambagskool - (Liverpoolweg, Benoni)
1954: Benoni Tegnies
1984: Hoërskool Hans Moore
1987: Huidige gebou
1995: Dubbel Medium
2015: Hoekstene van die oorspronklike skool word gedenkstene by huidige perseel

wie is hans moore?

Mnr. Hans Moore was ‘n vegter vir Tegniese onderwys. Na etlike jare as onderwyser in tegniese vakke het hy vise-hoof van die Hoër Tegniese Skool op Oudtshoorn geword. Hier het hy as hoof waargeneem. In November 1958 word hy aangestel as Inspekteur van Onderwys in die Departement van Nasionale Opvoeding.

In 1965 was hy bevorder tot Hoofinspekteur en na vele bevorderingsposte opgeëindig as die Senior Adjunk-Direkteur van Onderwys. Die pos het die kroon gespan op sy uitsondelike toewyding en diens aan die onderwys.

Mnr. Moore het 13 tegniese handboeke gepubliseer en verskeie artikels van hom oor tegniese onderwys is in verskillende publikasies opgeneem.

In 1983, na 21 jaar se stryd, is daar besluit om die skool te verskuif na ‘n nuwe perseel en om die naam te verander van Benoni Technical High School na Hoërskool Hans Moore.

Mnr. Hans Moore was die hoofspreker tydens die onthulling van die nuwe, nou huidige, Skoolwapen.

visie, missie en waardes


VISIE
Om deur die Suid-Afrikaanse Gemeenskap erken te word as dié Instansie wat voortdurend ’n gebalanseerde, uitnemende, beroepsgerigte individu aan die Gemeenskap lewer.

WAARDES
Christelike Waardes
Respek
Selfdissipline
Integriteit
Lojaliteit
Trots

MISSIE
Om aan sy leerders ‘n gebalanseerde, Christelike Opvoeding te bied sodat elkeen hom- of haarself kan ken – Ekonomies, Religieus en Sosiaal kan handhaaf, en op Akademiese-, Sport- en Kultuurgebied hom- of haarself volkome te kan uitleef.

Om aan personeel ‘n werksmilieu te bied waar daar na hulle welsyn omgesien word en werksomstandighede voortdurend te verbeter en waar hulle voortdurend kan streef na uitnemendheid.

Ons Tradisies

Kloklui
Elke nuwe Gr.8 leerling by Hoërskool Hans Moore, begin hul nuwe lewe met ‘n paar gebeurtenisse. Buiten oriëntering en groentjiekonsert is daar die “Laat gaan jou ‘Ek kan nie’ Ballonseremonie” waar jy as ‘n Moorie-wenner wegstap, gevolg deur ‘n baie spesiale kloklui seremonie, waar jy simbolies die begin van jou Hoërskool loopbaan inwei.

In matriek kry jy weer die geleentheid om jou skool te groet en dan weer simbolies die klok te lui as teken dat dié era nou verby is en jy jou toekoms aan jou voete het...

Fietstoer
In 1978 begin Mnr. Herman Bester die tradisie van ‘n fietstoer. In 2008 word die 30ste fietstoer suksesvol afgelê. As gevolg van omstandighede word hierdie tradisie gestop, maar sal altyd deel van vele Moories se herinneringe wees.

Kerssangdiens & Boom van Herinnering
In 1993 verongeluk een van ons leerders, Pieter du Toit, tydens ‘n fietstoer en so kom die Kerssangdiens & Boom van Herinnering tot stand. O.l.v Me. Bets Coetzee wat self haar dogtertjie, Lara, in 1990 aan die dood moes afstaan, word hierdie tradisie ‘n baie besonderse geleentheid waar elke Moorie leerder en personeellid kan dink aan hul geliefdes wat nou net ‘n ster in die hemel is...