Ouertevredenheidsvorm

Geagte Ouer

U terugvoer is belangrik om te verseker dat ons deurentyd in voeling bly met die behoeftes van ons ouergemeenskap.

Voltooi asseblief ‘n aparte vraelys vir elkeen van u kinders in die skool. Die vraelys word anoniem voltooi.

Voltooi Vorm