hans moore 2017
Hoërskool Hans Moore
MENU
BESTE TEGNIESE Hoërskool in Gauteng – 2015 & 2016
Nasionale WENNERS van die kykNET Revue Kompetisie - 2016
algemeen

Algemeen

algemeen

Ons Skoollied


Op sportveld en in klaskamer
Bly steeds ons ideaal
Om aan ons skool getrou te wees
Trou aan ons volk en taal

Daarom voorwaarts Hoërskool Hans Moore
Met jou vaandel hoog gehou
Ons eer jou naam steeds Hans Moore Hoër
Ons bron van krag en steun
As rigsnoer staan ons leuse vas
Om te glo, streef en werk.

algemeen

Erekode


* Ons gee in ons skool die ereplek aan God en Sy Woord en ons streef Christelike lewensbeginsels na.

* Ons beywer ons patriotisme teenoor ons land.

* Ons gedra ons onder alle omstandighede as waardige Suid-Afrikaner seuns en dogters.

* Ons streef daarna om eerlik, getrou, opreg, hulpvaardig en vriendelik te wees.

* Ons woord is ons eer.

* Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad.

* Ons respekteer ons skooldrag en skoolkleure.

* Ons wil die beste gebruik maak van geleenthede, voorregte en ook woeker met ons talente.

* Ons strewe na netheid met betrekking tot onsself, ons werk en ons omgewing.

* Ons beywer ons om ‘n rol te speel in die gemeenskap, met medeverantwoordelikheid en samewerking.

algemeen
algemeen

Reëls & RegulasiesDie Gedragskode van Hoërskool Hans Moore is gebaseer op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, asook die Suid Afrikaanse Skolewet van 1996.


Hieruit word aanvaar dat elke burger oor dieselfde basiese regte beskik.


Om dit egter moontlik te maak vir al die leerlinge om onderrig te word, is dit nodig om bepaalde reëlings te tref, sodat goeie orde by die skool gehandhaaf kan word.


Die gedragskode is so saamgestel om te verseker dat alle leerlinge, sowel as personeel, die geleentheid gebied word om te onderrig en onderrig te ontvang.


Die volle Gedragskode van die Skool Organisasie, Klaswisseling, Klaskamerpraktyk, Pouse ens. kan u nou hier aflaai as PDF.


Gedragskode


algemeen

Interessante brokkies
inligting


Wie was Mnr. JJ. Lemmer?


Hy was LPR en die Voorsitter van die Bestuursraad 1986.

Wat beteken die Afrikaanse Tuin tussen die administrasiekontoor & die C-Blok?


Afrikaans het in 2015 sy 90ste bestaansjaar gevier en dié tuin is tot gedenktekenstatus verhef met gedigte en lirieke van bekende digters en skrywers: Koos du Plessis (Somerkersfees, Sprokie vir ‘n stadskind), Steve Hofmeyr (Pampoen), CJ Langenhoven (Die Stem), Eugene Marais (Die dans van die Reën), Daniël Hugo (Die huis luister, Seisoenlektuur), Elvis Blue (Spore), Antjie Krog (Ma).

inligting

Wat gedenk die rosetuin en fontein wat voor die Sportkantoor opgerig is?


Dit is opgerig in dankbaarheid teenoor personeel wat in 2015 reeds 25 jaar of meer diens by Hoërskool Hans Moore gelewer het, asook die afsterwe van ‘n geliefde personeellid in 2014.


Wanneer is die eerste dogters in die skool ingeskryf?


1985

Waarom word die seisoenboom so genoem?


Elke seisoen lyk die boom anders.


Waar is die memoria muur en waarvoor staan dit?

Wanneer jy by die hoofhek inkom, direk langs die kleinhekkie. Dit is ter nagedagtenis aan leerders en personeel wat tydens hul tyd by Hans Moore oorlede is.

Hans MooreHoekom onsKontak ons
AlgemeenSport PrestasiesPrestasiesSport
KultuurFotosPersoneel