Hoërskool Hans Moore

Die skool waar daar 'n balans gehandhaaf word.

LO Werkskaduprojek / LO Career Shadowing Project