Hoërskool Hans Moore

Die skool waar daar 'n balans gehandhaaf word.KONTAK BESONDERHEDE

 Administratiewe Kantoor /  Administrative Office

Ms Neves

(011) 425 1007/8 / henriette@hansmoore.co.za

 Finansies / Finance

Me Shipston

(011) 425 1007/8 / skoolfonds@hansmoore.co.za

Bemarking / Marketing

Moorie Nuus

bemarking@hansmoore.co.za

Hoof / Principal

Mnr Mearns

(011) 425 1007/8 / hoof@hansmoore.co.za

Indien u enige verdere navrae het, gebruik asb die onderstaande vorm om 'n boodskap aan Hans Moore te stuur.

Om te verseker dat u navraag / versoek so gou as moontlik aandag geniet, vra ons dat u asb soveel as moontlik inligting invul: 

 

Should you have any additional queries or questions,  please use the form below to send a message to Hans Moore.

To ensure that your query or request is attended to as quickly as possible, please provide as much information as possible: