Hoërskool Hans Moore

Die skool waar daar 'n balans gehandhaaf word.

  

Gebruik die Hans Moore Vraestelbank ter voorbereiding vir eksamens en toetse. Die vraestelbank bevat ou vraestelle en voorbeelde van vraestelle sodat jy ten volle gemaklik kan wees met die uitleg van 'n spesifieke vak se vraestel. Daar is ook memorandums beskikbaar sodat jy jouself kan kontroleer. Ons moedig die Moories aan om hierdie vraestelbank ten volle te benut. 


Use the Hans Moore Question Paper Bank in preparation for examinations and tests. The question paper bank contains previous papers and exemplar papers in order to help you be fully familiar and comfortable with the layout of a specific subject's question paper. Memorandums are also available so you can check your own answers. We encourage the Moories to use this question paper bank to their benefit. 


HM Vraestelbank / HM Question Paper Bank